Nghệ An

Mới nhất
Thanh Chương giảm 179 biên chế trong 3 năm Thanh Chương giảm 179 biên chế trong 3 năm
T5, 01 / 2018 9:37 chiều
Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các cấp ủy ở Thanh Chương đã có nhiều giải pháp trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, n[...]