An ninh trật tự

Mới nhất
Nữ 9X vận chuyển gần 20kg pháo đi bán Nữ 9X vận chuyển gần 20kg pháo đi bán
T2, 12 / 2017 7:50 chiều
Hương mua pháo từ một người không quen biết sau đó tìm mối tiêu thụ. Khi đang đi giao ‘hàng’ thì bị công an bắt giữ. Vào lúc 20h30 ngày 24[...]