Hỏi đáp pháp luật

Mới nhất
Đòi lại tiền do người khác giữ Đòi lại tiền do người khác giữ
T7, 09 / 2017 12:09 sáng
Câu hỏi: Mẹ tôi được phân chia số tiền từ đất đai do ông bà để lại cho 3 người con. Do mẹ tôi ở xa nên nhờ người em nhận giúp số tiền này. Nhưng đến k[...]