T5, 10 / 2017 11:46 sáng

Là một đơn vị cấp huyện nhưng Thị xã Hoàng Mai còn nợ thuế hơn 33 tỷ đồng, nếu không quyết liệt thu ngân sách và quản lý nợ thuế thì thị xã khó đạt kế hoạch thu ngân sách.

Ngày 19/10, Cục Thuế Nghệ An và các ngành tiếp tục làm việc với thị xã Hoàng Mai để đôn đốc công tác thu ngân sách. Cùng dự có đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Về phía Cục Thuế Nghệ An có đồng chí Trịnh Thanh Hải – Cục trưởng Cục Thuế.

Thị xã Hoàng Mai hiện có 397 doanh nghiệp trong đó có 269 doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế, 128 doanh nghiệp không hoạt động và 9 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh.

9 tháng qua, Chi cục thuế Hoàng Mai đã giao dự toán cho các đơn vị ngay từ đầu năm với mức tăng 32%, thông báo dự toán cho các doanh nghiệp, chỉ tiêu nộp thuế TNDN, giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng ngày.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo công tác thu ngân sách cho thị xã Hoàng Mai.

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, thị xã Hoàng Mai chỉ thu được 126,88 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Số thu trừ tiền sử dụng đất đạt 54,7 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, so với cùng kỳ đạt 87%. Nhiều khoản thu không đạt như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Nợ thuế ở Hoàng Mai đang ở mức cao. Đến 30/9, tổng số nợ thuế còn 33,06 tỷ đồng, so với năm 2016 tăng 10,9 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu 15,2 tỷ đồng.

Chi cục đã phối hợp chặt chẽ các bộ phận liên quan như kiểm tra, kê khai kế toán thuế thực hiện nội dung Quy trình quản lý nợ, Quy trình cưỡng chế nợ thuế để quản lý nợ thuế. Bên cạnh đó cũng phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong chống thất thu ngân sách.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đề nghị tỉnh có giải pháp bù đắp tình hình hụt thu cho thị xã do thu ngân sách không đạt.

Tại cuộc làm việc, Sở Tài chính, các phòng, ban của Cục Thuế đã có những gợi mở trong rà soát nguồn thu, thêm nguồn thu mới, chi tiết từng đối tượng thu, từng sắc thuế, bám thực hiện năm trước để quyết tâm phấn đấu cho kế hoạch thu ngân sách năm nay. Đặc biệt, thị xã Hoàng Mai năm nay có khả năng hụt thu 12 tỷ đồng.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải – Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An mong muốn lãnh đạo Hoàng Mai chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn với Chi cục Thuế Hoàng Mai trong thu ngân sách.

Kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chia sẻ khó khăn với thị xã trẻ Hoàng Mai, với Chi cục Thuế trong thu nợ thuế. Có những khoản nợ thuế từ 2006, 2007 vẫn còn dai dẳng. Theo Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, việc giao dự toán còn cao nên gây áp lực cho tất cả các Chi cục.

Đồng chí Lê Hồng Vinh gợi mở một số khoản thu có thể thực hiện như thuế thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản cuối năm mới được giải ngân. Chi cục Thuế Hoàng Mai cần tổ chức họp với các ngành của thị xã để đôn đốc, phối hợp công tác thu trên địa bàn và quyết liệt hơn trong thu nợ thuế trong thời gian tới.

Sản xuất tôn ở nhà máy tôn Hoa Sen Quỳnh Lập.

Theo: Báo Nghệ An

Bài viết cùng chuyên mục