Xã hội

Mới nhất
Bí thư tỉnh ủy, đâu phải… chuyện đùa! Bí thư tỉnh ủy, đâu phải… chuyện đùa!
T7, 10 / 2017 1:07 chiều
Làm lãnh đạo nghề gì cũng khó nhưng có lẽ Bí thư Tỉnh ủy là một trong những “nghề” phải nói là rất khó. Lý do, bởi ở cương vị này, người lãnh đạo khôn[...]