T7, 09 / 2017 10:31 sáng

Câu hỏi:
Luật sư cho tôi hỏi: Sau khi va chạm giao thông giữa hai bên. xe mô tô và xe taxi. Khi chưa được giải quyết thì một trong hai bên có được lấy phương tiện của mình về? Nếu được thì trong trường hợp nào?

Câu trả lời tham khảo:
Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Khi có va chạm giao thông, các bên nên xem xét mức độ thiệt hại và cùng nhau giải quyết trên cơ sở hợp tác. Tốt nhất là các bên nên thỏa thuận để cùng nhau giải quyết vấn đề. Các bên cùng nhau xác định lỗi là do ai và tiến hành bồi thường cho nhau (nếu có thiệt hại xảy ra), và nguyên tắc bồi thường được quy định tại Điều 605 Bộ Luật dân sự 2005:

Điều 605. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.”

Nếu các bên có sảy ra va chạm giao thông và không thể thỏa thuận được với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề thì cần gọi cơ quan chức năng đến giải quyết nhằm đảm bảo cho việc lưu thông, đảm bảo cho các phương tiện khác di chuyển.

Theo nguyên tắc, khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ thì các phương tiện có liên quan phải được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh sự việc.

Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm thì phương tiện bị tạm giữ và việc tạm giữ phương tiện được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

“8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

9. Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.

Đối với phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có địa chỉ rõ ràng, có điều kiện bến bãi, bảo quản phương tiện hoặc khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể được giữ phương tiện vi phạm dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau thời gian bị tạm giữ và trong thời gian hẹn, trên cơ sở điều tra xác minh lỗi, cơ quan chức năng có vai trò trung gian trong việc giải quyết việc bồi thường giữa hai bên và tiến hành xử lý đối với hành vi vi phạm theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Trường hợp va chạm giao thông có dấu hiệu của tội phạm: Khi đó, chiếc xe ôtô và mô tô là vật chứng của vụ án hình sự nên việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cụ thể: Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm lưu hành thì bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước hoặc tiêu hủy.

Bài viết cùng chuyên mục