Sống

Mới nhất
Harvard 4g30 sáng Harvard 4g30 sáng
T5, 08 / 2017 8:28 chiều
Người ta nói trong nhà ăn sinh viên của Harvard, rất khó để nghe được âm thanh nói chuyện, mỗi sinh viên đều mang theo pizza và nước ngọt, ai cũng đều[...]