T7, 09 / 2017 12:09 sáng

Câu hỏi:
Mẹ tôi được phân chia số tiền từ đất đai do ông bà để lại cho 3 người con. Do mẹ tôi ở xa nên nhờ người em nhận giúp số tiền này. Nhưng đến khi mẹ tôi lên gặp trực tiếp người em này để lấy số tiền trên thì ông ta chỉ đưa mẹ tôi 60 triệu, số tiền còn lại khi nào mẹ tôi có bị gì thì ông ta lo. Xin hỏi mẹ tôi có thể đòi lại số tiền trên được hay không? Tôi có quyền đòi lại số tiền nay cho mẹ tôi không?

Câu trả lời tham khảo:
Ðiều 169 Bộ luật Dân sự có quy định về việc bảo vệ quyền sở hữu như sau:
– Quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác được pháp luật công nhận và bảo vệ.
– Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình.
Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật.
– Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, pháp nhân hoặc của chủ thể khác theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp, số tiền là do mẹ bạn được hưởng từ việc phân chia di sản của ông bà bạn để lại nên không ai có quyền giữ lại số tiền đó của mẹ bạn. Mẹ bạn có thể tự mình (thương lượng, thỏa thuận) yêu cầu người em trả lại số tiền đó. Nếu chú bạn cố tình không trả lại mẹ bạn số tiền thì mẹ bạn có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu tòa án giải quyết.

Trong trường hợp, mẹ bạn không tự thực hiện thủ tục để lấy lại số tiền thì có thể ủy quyền cho bạn thay mặt mẹ bạn thực hiện các thủ tục đó.

Bài viết cùng chuyên mục