T7, 11 / 2017 10:38 sáng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Tỷ số giới tính khi sinh từ đầu năm đến nay ở Hà Tĩnh là 113,97 bé trai/100 bé gái, tăng 1,94 điểm phần trăm so với cùng kỳ và tăng hơn 1,5 điểm phần trăm so với năm 2016

Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến và cho rằng Quyết định 77/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình là vi phạm pháp luật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành về việc dừng quyết định này.

Có rất nhiều luồng ý kiến đưa ra, song xuất phát từ thực tế công tác dân số trong tình hình mới, Sở Y tế, Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh hủy bỏ quyết định này, đồng thời trình văn bản về việc bàn phương án tham mưu cho cơ quan chính quyền tỉnh về tổ chức thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới.

Theo: Anh Thư / Báo Hà Tĩnh

Bài viết cùng chuyên mục