Nông nghiệp

Mới nhất
Nghệ An: Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử Nghệ An: Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử
T3, 10 / 2017 3:14 chiều
Cam Vinh sẽ được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc trên từng quả và ngoài thùng hàng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm chính gốc. [...]