Kinh tế

Mới nhất
Chính phủ nợ gần 94,3 tỷ USD Chính phủ nợ gần 94,3 tỷ USD
T5, 09 / 2017 8:24 chiều
Nợ chính phủ gồm cả trong và ngoài nước tính đến hết năm 2015 đã vượt 2 triệu tỷ đồng (gần 94,3 tỷ USD). Bộ Tài chính vừa công bố Bản tin nợ công số 5[...]