Kinh tế

Mới nhất
Nghệ An khắc phục mía gãy đổ sau bão Nghệ An khắc phục mía gãy đổ sau bão
T2, 08 / 2017 10:21 sáng
Cơn bão số 2 làm hơn 4.000 ha mía nguyên liệu trên địa bàn huyện Tân Kỳ bị đổ. Sau bão, 40% diện tích mía đã bị nhiễm rệp. Đang chăm sóc ruộng mía của[...]