Nghệ An

Mới nhất
Nghệ An: Dự án ngàn tỉ quá chậm tiến độ Nghệ An: Dự án ngàn tỉ quá chậm tiến độ
CN, 03 / 2018 5:05 chiều
Đó là dự án đường nối Vinh – Cửa Lò, nguy cơ chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng Được phê duyệt từ năm 2010 và điều chỉnh vào năm 2012, dự[...]