T6, 11 / 2017 10:15 sáng

Chuẩn bị cho vụ ép 2017-2018, Công ty mía đường Nghệ An NASU đầu tư hơn 108 tỷ đồng cho bà con nông dân đầu tư trồng 6.000 ha mía.

Công ty CP Mía đường Nghệ An sẽ có khoảng 600.000 tấn mía cây chuẩn bị cho vụ ép 2017 – 2018.

Công ty CP Mía đường Nghệ An hiện có vùng nguyên liệu hơn 13.500 ha tập trung ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai.

Năm 2017, Công ty CP Mía đường Nghệ An đã tập trung đầu tư thâm canh đại trà, đưa những loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như KK3, LK92-11, MY55-14, ROC10, ROC16…

Công ty CP Mía đường Nghệ An hỗ trợ thuốc cho nông dân phòng trừ bệnh rệp sơ bông trắng trên mía.

Do sự cạnh tranh gay gắt với các cây trồng khác, hiện tại Công ty bị thiếu nguyên liệu. Để đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy, Công ty CP Mía đường Nghệ An đã triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng mía của NASU giai đoạn 2015-2020 cơ bản phấn đấu đạt trên 11 CCS (độ đường) và năng suất đạt từ 70 tấn/ha trở lên. Bên cạnh đó đầu tư 400-500 ha/vụ xây dựng các cánh đồng mẫu lớn trồng mía.

Các chính sách công ty hiện đang áp dụng là hỗ trợ không hoàn lãi 660 triệu đồng cho 330 ha đất khai hoang và đất chuyển đổi từ các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía; cho vay mua giống đại trà và trồng cánh đồng mía lớn mỗi ha hỗ trợ từ 11,5-12 triệu đồng; cho vay để mua giống sạch bệnh, trồng cánh đồng mía lớn và hỗ trợ không hoàn lãi mua giống sạch bệnh; cho vay mua máy phun thuốc BVTV, máy cày canh tác, lắp đặt thiết bị tưới nước nhỏ giọt …

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, Công ty mía đường Nghệ An NASU sẽ tiếp tục phối hợp các cấp chính quyền địa phương và bà con nông dân duy tu, sửa chữa đường miễn phí trên vùng nguyên liệu.

Theo: Phan Giang/ Báo Nghệ An

Bài viết cùng chuyên mục