T4, 12 / 2017 9:21 chiều

Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVII đã thông qua Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép nhà ở xây dựng riêng lẻ của nhân dân là 50.000 đồng/ 1 giấy phép.

Theo đó, lệ phí cấp giấy phép nhà ở xây dựng riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải cấp giấy phép) là 50.000 đồng/1 giấy phép, không tăng so với mức phí đang thực hiện.

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình khác có lệ phí là 150.000 đồng/1 giấy phép, tăng 50.000 đồng so với mức lệ phí đang thực hiện. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng là 10.000 đồng/lần, không tăng so với mức thu lệ phí đang thực hiện.

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí một lần khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước và thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí theo năm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 166/2006/NQ – HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh Nghệ An về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguồn tin: Báo Nghệ An

Bài viết cùng chuyên mục