Thế giới

Mới nhất
60% phụ nữ Nhật không muốn hẹn hò và kết hôn 60% phụ nữ Nhật không muốn hẹn hò và kết hôn
T7, 12 / 2017 9:22 chiều
Trong cuộc khảo sát này, cứ 4 người phụ nữ được hỏi thì có 1 người cho biết nếu phải lựa chọn giữa được ngủ nướng và hẹn hò, họ sẵn sàng lựa chọn ở nh[...]
Nóng: Catalan chính thức tuyên bố độc lập Nóng: Catalan chính thức tuyên bố độc lập
T6, 10 / 2017 11:25 chiều
Ngày 27/10, Nghị viện khu vực Catalan của Tây Ban Nha đã tuyên bố độc lập và công bố một nước cộng hòa, trong một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi, vốn bị [...]