Con người

Mới nhất
Top 5 phụ nữ thành đạt người Nghệ An Top 5 phụ nữ thành đạt người Nghệ An
T5, 10 / 2017 9:20 chiều
Họ là những người phụ nữ của quê hương Nghệ An, thành danh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có sức ảnh hưởng và là niềm tự hào nơi vùng đất của những ông đ[...]
Tính cách con người xứ Nghệ Tính cách con người xứ Nghệ
T6, 08 / 2017 12:03 sáng
Bàn đến phong cách của con người xứ Nghệ, chúng tôi có dịp đưa ra một nhận xét, được giới nghiên cứu tán thành. Đó là hiện tượng có 3 nhân vật trong m[...]